Polska

Standardowo każda mapa ścienna jest foliowana dwustronnie, oprawiona w rurki i posiada zawieszkę. Folia pozwala rysować na mapie używając pisaków suchościeralnych. Istnieje możliwość oprawy w profil aluminiowy na różne podłoża (pianka, korek lub blacha – mapa magnetyczna).
Mapy aktualizowane są co 6 miesięcy.

Polska mapa drogowo-administracyjna

 • sieć drogowa z uwzględnieniem dróg w budowie i planowanych
 • podział administracyjny Polski, siedziby województw, powiatów, gmin
 • laminowana dwustronnie, rurki PCV, zawieszka


Polska mapa drogowa

 • sieć drogowa z uwzględnieniem dróg w budowie i planowanych
 • podział administracyjny Polski, siedziby województw, powiatów, gmin
 • laminowana dwustronnie, rurki PCV, zawieszka

Polska mapa administracyjna

 • podział administracyjny Polski oraz siedziby województw, powiatów ziemskich i grodzkich, gmin, siedziby jednostek samorządu terytorialnego
 • sieć drogowa
 • laminowana dwustronnie, rurki PCV, zawieszka

Polska mapa kodów pocztowych

 • skala 1:500 000
 • wymiary: 140×130 cm

Próbka1

 • ranice okręgów i rejonów pocztowych, strefa kodowa, kod urzędu pocztowego, siedziby województw, powiatów, gmin miejsko-wiejskich i wiejskich, dzielnice miast, wsie, lotniska, przeprawy promowe
 • laminowana dwustronnie, rurki PCV, zawieszka


Polska – mapa okręgów wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 • skala 1:500 000
 • wymiary: 140×130 cm
 • oznaczone siedziby Okręgowych Komisji Wyborczych numery okręgów wyborczych z podaniem liczby posłów wybieranych w danym okręgu
 • podział administracyjny Polski oraz siedziby województw, powiatów ziemskich i grodzkich, gmin, siedziby jednostek samorządu terytorialnego
 • sieć drogowa
 • laminowana dwustronnie, rurki PCV, zawieszka

Polska – mapa okręgów wyborczych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • skala 1:500 000
 • wymiary: 140×130 cm

Próbka 1

 • laminowana dwustronnie, rurki PCV, zawieszka

Polska Natura 2000

 • skala 1:400 000
 • wymiary: 175×163 cm
 • 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),
 • 823 specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO),
 • projektowane obszary w trakcie konsultacji w GDOŚ,
 • pozostałe obszary z shadow list 2010
 • laminowana dwustronnie, rurki PCV, zawieszka